Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
hit counter
MONITORUL OFICIAL LOCAL

PRIMARIA ALEXANDRU CEL BUN

ROTARU IONPRIMARVICE-PRIMARROBU CONSTANTIN Sef birou financiar, contabilitate, impozite și taxe locale, gestionarea patrimoniuluiLAZAROV VALERIUJUNCU GHEORGHE Secretar general al comuneiLista funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului1. Funcționari publici de conducereVICOVANU CAMELIA Consilier superior - compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, gestioneză problemele de urbanism și de nomenclatură stradală;2. Funcționari publici de execuțieURUIOC IOANA-ELISABETA Consilier superior -compartiment achiziții publice, gestioneză activitățile de realizare a achizițiilor publicePAVEL SILVIU VASILE Consilier superior - compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, gestioneză problemele de disciplină în construcții;CIOROBÎTCĂ CARMEN-MIRABELA Consilier superior – compartiment asistență socială, gestinează problemele de asistență socialăPOPOVICI ELENA Consilier superior compartiment stare civilă, gestionează înregistrarea actelor și faptelor de stare civilăTĂNĂSACHE CARMEN Compartiment impozite și taxe locale – gestioneză problemele de evidență fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridicMOISĂ CARMEN-CATALINA Consilier superior – gestionează evidențele din registrul agricol al comuneiLUPU RODICA Consilier superior - compartiment gestionarea patrimoniuluiADOCHIȚEI ROXANA Consilier asistent - contabilPAVEL-RĂDULESCU MARIA-MIRABELA Consilier superior compartiment fond funciar, agricultură și protecția mediului, gestionează problemele de mediuGAVRILESCU DIANA Consilier superior, asigură încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului localLAZĂR DORU Sofer în cadrul compartimentului administrativ, gospodăresc și transportPOPOVICI OVIDIU-FLORIN Sef serviciu în cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru situații de UrgențăGRAMA NICOLETA Consilier/bibliotecar în cadrul compartimentului bibliotecă comunalăCOJOC ANA-ROXANA Asistent medical comunitar în cadrul compartimentului asistență socialăBIZU-MACOVEI RAZVAN Cadru-tehnic P.S.I. în cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru situații de Urgență