Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
hit counter
MONITORUL OFICIAL LOCAL

Hotarari adoptate

Arhiva de Hotarari ale Consiliului Local

Nr.

crt.

Denumire

TIP

1

Aprobarea Planului de lucrari de interes public care se vor realiza in anul 2021 de catre beneficiarii drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care au obligatia de a presta ore de munca in folosul comunitatii

PDF

2

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Vaduri

PDF

3

Aprobarea vanzarii prin licitatie publicã deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier national, pasuni comunale, proprietatea comunei Alexandru cel Bun, judetul Neam.

PDF

4

Aprobarea depunerii unui proiect cu titlul “Facilitarea accesului la procesul educational on line prin achizitia de echipamente IT necesare institutiilor scolare din comuna Alexandru cel Bun” in vederea finantarii din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

PDF

5

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Caprioarei, din satul Viisoara

PDF

6

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Paiului, din satul Vadurele

PDF

7

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Malici, satul Vadurele

PDF

8

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Manastirii, Bistrita

PDF

9

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

10

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Invatatorului, satul Vaduri

PDF

11

Acordarea unui stimulent financiar unei persoane care a împlinit varsta de 100 ani

PDF

12

Pentru completarea art. 85 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

13

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Viforului, din satul Bistrița

PDF

14

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Salciei, din satul Bistrița

PDF

15

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Dumitrițelor, din satul Viișoara

PDF

16

Indreptarea unei erori materiale din preambulul Hotărârii nr. 4/27.01.2021

PDF

17

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe strada Toporașilor, din satul Bistrița

PDF

18

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Crinului, din satul Viișoara

PDF

19

Aprobarea utilizării excedentului anual înregistrat la sfârșitul anului 2020

PDF

20

Aprobarea devizului general actualizat al lucrarilor ramase de executat si a devizului general actualizat al investitiei pentru obiectivul de investitie „Modernizare DC 132 DN 15 – Vaduri – Agarcia, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt”, derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

21

Stabilirea unor mãsuri privind stabilirea, evidentierea si colectarea creantelor fiscale

datorate de contribuabili la bugetul local

PDF

22

Actualizarea datelor de identificare a unui drum public în inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

23

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei, in vederea exercitarii votului in Adunarea Generalã a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

PDF

24

Aprobare a modificãrii actului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã “URBTRANS” si de acordare a unui mandat special reprezentantului  legal al comunei

PDF

25

Acordare a unui mandat special reprezentantului legal al comunei sa voteze pentru modificarea contractului de delegare a serviciului de transport public de persoane, prin concesiune in Adunarea Generalã a Asocia.iei de Dezvoltare Intercomunitara ”URBTRANS”

PDF

26

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Caprioarei, din satul Viisoara

PDF

27

Desemnarea consilierilor locali care urmeazã sa facã parte din Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Alexandru cel Bun

PDF

28

Aprobarea actualizãrii Regulamentului serviciului de salubrizare din comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

29

Aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de sarcini al serviciului de Iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitatile de intretinere si reparatii ale sistemului de iluminat public precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori si a inventarului bunurilor apartinand Serviciului de Iluminat Public in comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

30

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini si a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul public de salubrizare, privind activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si a Programului unitar cadru de actiune de combatere a vectorilor prin dezinsectie, dezinfectie si deratizare in comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

31

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini si a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul public de salubrizare, privind activitatile de deszapezire, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

2021 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Arhiva H.C.L. adoptate