Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt e-Guvernare SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
hit counter
MONITORUL OFICIAL LOCAL

Hotarari adoptate

2020

Nr.

crt.

Denumire

TIP

1

Aprobarea utilizării excedentului anual inregistrat la sfarsitul anului 2019


PDF

2

Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investitie „Refacere punte metalica pe strada Salciei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt”

PDF

3

Aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei

PDF

4

Aprobarea Planului de lucrări de interes public care se vor realiza în anul 2020 de către beneficiarii drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă în folosul comunității

PDF

5

Aprobarea efectuării unui schimb de locuințe proprietatea comunei Alexandru cel Bun

PDF

6

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF

7

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public și de completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

8

Intocmirea și ținerea la zi a registrului agricol începând cu anul 2020

PDF

9

Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

10

Propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Alexandru Cel Bun, pentru anul 2019

PDF

11

Acordarea unor drepturi personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

12

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare strada Caișilor și strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

13

Aprobarea devizului general actualizat al lucrărilor rămase de executat
la obiectivul de investiție „Modernizare DC 132 DN 15 – Vaduri – Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

14

Aprobarea angajării de servicii juridice - asistare și reprezentare în instanță

PDF

15

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 2020

PDF

16

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic,
pentru obiectivul de investiție „Conductă distribuție gaze naturale preșiune redusă sat Vădurele, strada Făbricuței, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

17

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF

18

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Viforului din satul Bistrița

PDF

19

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Malici din satul Vădurele

PDF

20

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Caișilor din satul Bistrița

PDF

21

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Zarzărilor din satul Bistrița

PDF

22

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Crișului din satul Viișoara

PDF

23

Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

PDF

24

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Căprioarei și strada Brândușei
din satul Viișoara

PDF

25

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei în A.D.I. ”URBTRANS” să voteze pentru retragerea Comunei Dumbrava Roșie din asociație

PDF

26

Aprobarea unor reglementări pe plan local in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

PDF

27

Aprobarea efectuarii unui schimb de locuinte proprietatea comunei Alexandru cel Bun

PDF

28

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

29

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

30

Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena, de pe terenurile cu vegetatie forestiera, proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

31

Modificarea anexei la Hotararea nr. 98/28.12.2018, privind stabilirea indemnizatiilor de conducere si ale salariilor de baza, pentru persoanele salarizate din fondurile publice, modificata si completata

PDF

32

Acordarea unui mandat special, reprezentantului comunei, sa voteze pentru retragerea municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Aqua Neamt”

PDF

33

Completarea inventarului bunurilor, care apartin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a efectuarii unor alipiri de terenuri

PDF

34

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan, pe strada Iasomiei, din satul Bistrita

PDF

35

Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera, situate in afara fondului forestier national, pasuni comunale, proprietatea comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

36

Aprobarea utilizarii unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si de rectificare a bugetului local pe anul 2020

PDF

37

Aprobarea asocierii Comunei Alexandru cel Bun cu Judetul Neamt si de rectificare a bugetului local pentru anul 2020

PDF


38

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Vădurele și strada Paiului din satul Vădurele

PDF

39

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Mierlei din satul Vaduri

PDF

40

Atribuirea a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe numitei Maftei Alexandra în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, modificată și completată

PDF

41

Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

42

Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a masei lemnoase provenită din produse accidentale și tăieri de igienă de pe terenurile cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier național, pășuni comunale proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

43

Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice, agenților economici. celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț în baza Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002

PDF

44

Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2020

PDF

45

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Tipografului din satul Viișoara

PDF

46

Aprobarea sumelor disponibile din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local și de rectificare a bugetului local pe anul 2020

PDF

47

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan și a rețelei de alimentare cu apă

pe strada Dumitrițelor din satul Viișoara

PDF

48

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Cireșului, sat Vaduri comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

49

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Luceafărului, sat Viisoara comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

50

Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

51

Aprobarea efectuării unui schimb de locuințe în cadrul Blocului A.N.L. Vaduri

PDF

52

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat

proprietatea unității administrativ-teritoriale în vederea închirierii

PDF

53

Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a predarii retelelor de distribuire a apei potabile catre CJ APASERV SA

PDF

54

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan, pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

55

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu apa, pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

56

Aprobarea contului de executie a bugetului local pentru anul financiar 2019

PDF

57

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

58

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea apă strada Pârâului, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun”

PDF

59

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

60

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

61

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public

PDF

62

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea re.elei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele, din satul Vădurele

PDF

63

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Prunului, din satul Vădurele

PDF

64

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Toporasilor, din satul Bistrita

PDF

65

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Coloniei, din satul Vaduri

PDF

66

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Liniei, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

67

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Rozelor, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

68

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Tipografului, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

69

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

70

Actualizarea datelor de identificare ale unui imobil proprietatea publică a comunei - păsune comunală Lunca Bistritei

PDF

71

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

72

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Zarzărilor, din satul Bistrita, în cadrul investitiei „Conductă distributie si bransamente gaze naturale presiune redusă din PE ” (extindere retea), strada Zarzărilor si strada Soimului, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

73

Diminuarea intravilanului comunei si însusirea noilor limite ale intravilanului propus pentru satele componente ale comunei, limite prevazute în proiectul Planului Urbanistic General al Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

74

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Liliacului, din satul Viisoara

PDF

75

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - teren în suprafata de 7.720 mp, din baza materiala a unitatilor de învatamânt preuniversitar - în vederea trecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al comunei si constituirea de loturi de teren pentru tineri destinate construirii de locuinte

PDF

76

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

77

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, de aprobare a organigramei, a numărului de personal si a statului de functii

PDF

78

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

79

Acordarea unui stimulent financiar unei persoane care a împlinit vârsta de 100 ani

PDF

80

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de organul fiscal local pentru anul fiscal 2021, precum si acordare a unor facilitati fiscale la plata obligatiilor bugetare aferente anului fiscal 2020

PDF

81

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Paiului, din satul Vădurele

PDF

82

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Pescărusului, din satul Vădurele

PDF

83

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele, din satul Vădurele

PDF

84

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

85

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Magnoliei, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

86

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pe strada Făbricuței din satul Vădurele

PDF

87

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele și strada Aurorei din satul Vădurele

PDF

88

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

89

Aprobarea prelungirii unui contract de concesiune pentru un imobil cu destinația de spațiu medical

PDF

90

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

91

Trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile cu destinația blocuri de locuințe și de aprobare a începerii procedurilor de vânzare a apartamentelor către chiriași

PDF

92

Concesionarea directă a unei suprafețe de teren către proprietarul construcțiilor edificate pe acesta

PDF

93

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public, al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Plopușor, din satul Bistrița

PDF


94

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Cireșului din satul Vaduri

PDF


95

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Profesorilor din satul Bistrița

PDF


96

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Punții din satul Bistrița

PDF


97

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor la investiția ”Punerea în siguranță subtraversare râu Bistrița cu conductă DN300 Piatra-Neamț – Bicaz, în zona Viișoara”

PDF


98

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea implementării/executării lucrărilor aferente proiectul de investiție ”Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică din zona rurală a județului Neamț, prin montarea de contoare inteligente și modernizarea LEA 0,4 kV UAT Alexandru cel Bun : localitatea Vădurele”

PDF


99

Aprobare a contului de execuție pe trimestrul I pentru anul financiar 2020

PDF


100

Aprobare a contului de execuție pe trimestrul II pentru anul financiar 2020

PDF


101

Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente ” Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023”

PDF


102

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Făbricuței din satul Vădurele

PDF


103

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF


104

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

105

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

106

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

107

Alegerea presdintelui de sedinta

PDF

108

Alegerea viceprimarului comunei Alexandru cel Bun

PDF

109

Organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

ale Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

110

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului Scoala veche Vaduri, situat în intravilanul satului Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, format din teren si constructiile amplasate pe acesta

PDF

111

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Fabricutei, din satul Vadurele

PDF

112

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Fabricutei din satul Vadurele

PDF

113

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Fabricutei, din satul Vadurele

PDF

114

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Caprioarei, din satul Viisoara

PDF

115

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Dumitritelor, din satul Viisoara

PDF

116

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Rozelor, din satul Viisoara

PDF

117

Modificarea datelor de identificare si a limitelor unui imobil înscris în cartea funciara si de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

118

Retragerea dreptului de folosinta asupra unui lot de teren atribuit pentru construirea unei locuinte, în temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

PDF

119

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Horei, din satul Bistrita

PDF

120

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Rozelor, din satul Viisoara

PDF

121

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu energie electrica pe strada Petrodava, din satul Agârcia

PDF

Arhiva de Hotarari ale Consiliului Local