Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
hit counter
MONITORUL OFICIAL LOCAL

Nr.

crt.

Denumire

Tip

document

1

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in AGA ADI "Aqua Neamt"

PDF

2

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Extindere LEA 0,4kV pe strada Lalelelor"

PDF

3

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 8,2mp din domeniul public

PDF

4

Inchirierea directa a unor spatii de depozitare catre titularii contractelor de inchiriere a unor apartamente din blocul ANL Vaduri

PDF

5

Aprobarea schimbarii titularului unui contract de concesiune

PDF

6

Aprobarea modificarii unui contract de concesiune

PDF

7

Actualizarea componentei "Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice"

PDF

8

Aprobarea "Planului de lucrari de interes public care se vor realiza in anul 2019'

PDF

9

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 143,5 mp din domeniul public

PDF

10

Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG si RLU al comunei Alexandru cel Bun

PDF

11

Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice, agenților economici. celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată  prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002

PDF

12

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Refacere punte metalică pe strada Salciei, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

13

Constituirea echipei mobile care va acționa la nivel local în cazul semnalării unor cazuri de violență domestică

PDF

14

Scutirea la plata chiriei datorată de o familie care are în componență o persoană cu handicap grav pentru suprafețele locative cu destinația de locuință deținute în folosință, pe bază de contract de închiriere

PDF

15

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare strada Caișilor și strada Zarzărilor, Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

16

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale presiune redusă, comuna Alexandru cel Bun sat Bistrița, strada Zarzărilor, județul Neamț”

PDF

17

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale presiune redusă, comuna Alexandru cel Bun sat Bistrița, sat Vădurele, strada Făbricuței, județul Neamț”

PDF

18

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 132 Vaduri – Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

19

Actualizarea datelor de identificare a unui imobil și de modificare a unei hotărâri a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun

PDF

20

Aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru activitatea desfășurată în anul 2018

PDF

21

Scutirea la plata chiriei datorată de o familie reprezentată de o persoană cu handicap accentuat pentru suprafețele locative cu destinația de locuință deținute în folosință, pe bază de contract de închiriere

PDF

22

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

23

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada  1 aprilie 2019 – 30 iunie 2019

PDF

24

Modificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 20 din 25 martie 2009 privind însușirea  proiectului stemei comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

25

Modificare și completare a Hotărârii nr. 44/31.05.2018 privind emiterea acordului pentru ocuparea temporară a suprafeței de 175,12 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire la obiectivul „Extindere rețea gaze naturale și branșament gaze naturale” pe strada Plopușor, localitatea Bistrița

PDF

26

Stabilirea situatiilor deosebite in care Primarul comunei poate acorda ajutoare de urgenta

PDF

27

Acceptarea unei donatii formata in trei loturi de teren in vederea amenajarii acestora ca drum public

PDF

28

Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte de inventar

PDF

29

Emiterea acordului CL al comunei Alexandru cel Bun in vederea montarii unei centrale termice din blocul ANL

PDF

30

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

31

Aprobarea angajarii de servicii juridice-asistare si reprezentare in instanta

PDF

32

Organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor aflate in domeniul public in anul 2019

PDF

33

Aprobarea demararii procedurilor de realizare a unor extinderi de retea de distributie a energiei electrice

PDF

34

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pentru anul 2019

PDF

35

Stabilirea cotelor de carburanti pentru autovehicolele din dotarea Primariei

PDF

36

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 2,87mp din domeniul public al comunei

PDF

37

Modificarea si completarea Hotararii nr.9/30.01.2019

PDF

38

Aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de

organul fiscal local pentru anul fiscal 2020

PDF

39

Aprobarea transformarii unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ca urmare a sustinerii examenului de promovare in clasă de catre doi functionari publici de executie

PDF

40

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 16,80 mp  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea + doua bransamente gaze naturale presiune redusa" (extindere), strada Dumitritelor,  sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

41

Aprobarea contului de executie a bugetului local pentru anul financiar 2018

PDF

42

Avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

PDF

43

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare DC 132 DN15 - Vduri- Agarcia, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt" si de angajare a asigurarii din bugetul local a sumelor necesare cofinantarii in vederea realizarii obiectivului de investitie

PDF

44

Concesionarea directa a unei suprafetei de teren apartinand domeniului privat al comunei

PDF

45

Aprobarea participarii comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie electrica

PDF

46

Masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor

PDF

47

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1 iulie 2019 - 30 septembrie 2019

PDF

48

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt" derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) - etapa I

PDF

49

Transmiterea in folosinta gratuita Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani a cladirilor in care isi desfasoara activitatea si a terenului aferent acestora

PDF

50

Aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii - pentru obiectivul de investitie "Modernizare strada Secu din localitatea Vadurele si strada Satencei, din localitatea Scaricica, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamţ" si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei

PDF

51

Actualizarea componentei echipei mobile care va actiona la nivel local in cazul semnalarii unor cazuri de violenta domestica

PDF

52

Modificarea si completarea Hotararii nr. 47/29.06.2018 privind aprobarea inchirierii sau concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietatea comunei catre utilizatorii acestora, proprietari de constructii/apartamente

PDF

53

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului privind ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurare

PDF

54

Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, aferente "Programului pentru scoli al Romaniei"

PDF

55

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt", derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL)-etapa I

PDF

56

Aprobarea realizarii investitiei "Redimensionare si extindere conducta de gaze naturale presiune redusa sat Vadurele, strada Fabricutei, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt"

PDF

57

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

58

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a organigramei, numarului de personal, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Primariei comunei Alexandru cel Bun

PDF

59

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 13,80 m2  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea si bransament gaze naturale de presiune redusa din PE" (extindere), strada Duzilor, sat Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

60

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 65,60 m2  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea si bransament gaze naturale de presiune redusa" (extindere), strada Perlei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

61

Aprobarea efectuarii unui schimb de locuinte in cadrul Blocului A.N.L. Vaduri

PDF

62

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

63

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

64

Modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ"

PDF

65

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 octombrie 2019 - 31 decembrie 2019

PDF

66

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ" derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) -  etapa I  

PDF

67

Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitană Piatra Neamt"

PDF

68

Aprobarea cumpararii de catre comuna Alexandru cel Bun a unor suprafete de teren situate in intravilanul satului Vadurele pentru amenajarea unui canal pentru paraul Popeni

PDF

69

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

70

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

71

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

72

Atribuirea a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte numitei Petrovschi Marius-Ilie in temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, modificata si completata

PDF

73

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in A.D.I. "Urbtrans" pentru  respingerea cererii de majorare a tarifelor de calatorie formulata de operatorul de transport S.C. Troleibuzul S.A.

PDF

74

Aprobarea organigramei, numărului de personal si a statului de functii pentru

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

75

Acceptarea unei donatii formata dintr-un lot de teren in vederea amenajarii acestuia ca drum public

PDF

76

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 7,00 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Retea de distributie si bransament gaze naturale presiune redusa” (extindere), strada Murei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

77

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat proprietatea unitatii administrativ-teritoriale in vederea inchirierii

PDF

78

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 2,82 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Bransament gaze naturale presiune redusă din PE”, strada Libertatii, nr. 14, sat Vadurele, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

79

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019 si de insusire a unui acord de asociere incheiat intre Judetul Neamt si Comuna Alexandru cel Bun

PDF

80

Acordarea unor ajutoare de urgenta

PDF

81

Aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor

PDF

82

Modificarea si completarea Hotarârii nr. 55/29.11.2005 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

83

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public si de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

84

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 11,40 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Retea + bransament gaze naturale presiune redusă din PE+OL” (extindere), strada Magnoliei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

85

Aprobarea ”Amenajamentului pajistilor de pe raza UAT Alexandru cel Bun, judetul Neamt”

PDF

86

Aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019

PDF

87

Asumarea raspunderii privind modalitatea de determinare a cantitatii de deseuri colectate in anul 2014 de catre S.C. ROZNOVSAL S.R.L. pe raza comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

88

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

89

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan in satul Bistrita

PDF

90

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

91

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

92

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular care se organizeaza in comuna Alexandru cel Bun in anul scolar 2020 - 2021

PDF

93

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a efectuarii unor alipiri de terenuri

PDF

94

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

95

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

Nr.

crt.

Denumire

Tip

document

1

Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatului permanent al Consiliului Local si aparatul de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun, pentru 2018

PDF

2

Modificarea si completarea Hotararii nr.85/29.11.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

PDF

3

Modificarea si completarea art.1 din Hotararea nr.108/11.12.2015, privind instituirea taxei speciale in cazul prestatiei de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali, fara contract de salubrizare

PDF

4

Acordarea unor scutiri la plata taxei speciale de salubritate datorata de contribuabilii persoane fizice in anul 2017

PDF

5

Aprobarea planului de lucrari de interes public, care se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

PDF

6

Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

PDF

7

Atribuirea suprafetei de 610 mp teren pentru construirea unei locuinte domnului Surdu George-Andrei, in temeiul Legii nr.15/09.01.2003

PDF

8

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 2018

PDF

9

Modificarea si completarea actului constitutiv ADI “Aqua Neamt”

PDF

10

Aprobarea listei de repartizare apartamente bloc ANL Vaduri

PDF

11

Atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil

PDF

12

Aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a terenului din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

13

Aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

14

Aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018

PDF

15

Aprobarea modificarii si completarii unui contract de concesiune

PDF

16

Acordul Consiliului Local in vederea montarii de centrale termice individuale in blocul ANL

PDF

17

Aprobarea listei de repartizare a unor apartamente disponibile din blocul ANL

PDF

18

Aprobarea cofinantarii activitatilor dedicate "Zilei internationale a Poeziei"

PDF

19

Organizarea, administrarea si explatarea pajistilor aflate in domeniul public

PDF

20

Asocierea cu "Clubul de sah Bicazul" in vederea organizarii competiei de sah

PDF

21

Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte de inventar

PDF

22

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1.04-30.06.2018

PDF

23

Montarea unei centrale termice individuale pe gaze, pe cheltuiala proprie de catre unul dintre chiriasii apartamentelor din blocul ANL

PDF

24

Actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Alexandru cel Bun si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

PDF

25

Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de organul fiscal local si de stabilire a valorii acestora aplicabile in anul fiscal 2019

PDF

26

Aprobarea transformarii unui post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

PDF

27

Aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de furnizare a materialului lemnos pe picior, nr.21/03.01.2018, incheiat intre comuna Alexandru cel Bun si SC TRYFOREST SRL.

PDF

28

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

29

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

30

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

31

Aprobarea modificarii suprefetelor unor loturi de teren si de actualizare a limitelor nacestora, precum si de modificare a unor hotarari a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun

PDF

32

Aprobarea Organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale aparatului permanent al Consiliului Local si aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun

PDF

33

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

34

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun a constructiei “REMIZA PSI”, identificata prin numarul cadastral 53409-C2, pentru scoaterea din functiune in vederea demolarii

PDF

35

Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 788 mp teren apartinand domeniului privat al comunei, in doua loturi si de concesionarea suprafetei de 371 mp catre SC ECOFAST TERMO SRL

PDF

36

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 60,20 mp in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul “Retea gaze naturale si bransament gaze naturale” pe strada Mecanicului, localitatea Vaduri

PDF

37

Aprobarea alipirii unor loturi de teren ce apartin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

38

Inaintarea propunerii de modificare si completare a deciziei nr.331/05.09.1991 si de emitere a unui titlu de proprietate

PDF

39

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului Serviciu de asistenta sociala si autoritate tutelara, organizat la nivelul Primariei comunei Alexandru cel Bun

PDF

40

Acordarea unui mandat special reprezentatntului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului cu privire la modificarea unor preturi si tarife

PDF

41

Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 6 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare a unei retele de energie electrica

PDF

42

Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 3 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii unor lucrari de reabilitare si modernizare a unei retele de energie electrica

PDF

43

Acceptarea unei donatii teren de categoria drum in vederea amenajarii unui drum public

PDF

44

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 175,12 mp in vederea executarii  lucrarilor de construire la obiectivul “Extindere retea gaze naturale si  bransament gaze naturale” pe strada Plopusor, localitatea Bistrita

PDF

45

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 39 mp si ocuparea definitiva a suprafetei de 1 mp din domeniul public

PDF

46

Aprobarea modificarii suprafetei unui lot de teren si de actualizarea  limitelor acestuia

PDF

47

Aprobarea inchirierii sau concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietatea comunei

PDF

48

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

49

Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

PDF

50

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unei suprafete de 800 mp din domeniul public

PDF

51

Aprobarea angajarii de servicii juridice-asistare si reprezentare in instanta

PDF

52

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 2018

PDF

53

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

PDF

54

Retragerea dreptului de folosinta asupra unui lot de teren atribuit pentru construirea unei locuinte

PDF

55

Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Alexandru cel Bun

PDF

56

Aprobarea participarii unui numar de 8 copii din comuna Alexandru cel Bun la proiectul organizat de Asociatia Culturala Sociala Economica Christiana

PDF

57

Aprobarea inventarului partial al unor bunuri care apartion domeniului privat al comunei

PDF

58

Atribuirea unui lot in suprafata de 500 mp pentru construirea unei locuinte doamnei Ursaru Elena

PDF

59

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din blocul ANL Vaduri

PDF

60

Acceptarea unei donatii, teren de categoria de folosinta drum, in vederea amenajarii unui drum public

PDF

61

Validarea modificarilor aduse bugetului local pentru anul 2018 prin Dispozitia nr.135/2018, de catre Primarul comunei si de rectificarea acestuia

PDF

62

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 242mp din domeniul public al comunei

PDF

63

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena

PDF

64

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

65

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Vaduri

PDF

66

Emiterea acorudlui CL in vederea montarii unei centrale termice individuale pe gaz

PDF

67

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

68

Inregistrarea comunei in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor

PDF

69

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

70

Scutirea la plata chiriei datorata de familiile care au in componenta persoane cu handicap grav

PDF

71

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 20,4mp din domeniul public

PDF

72

Revocarea Hotararii 7/26,01,2018 si de atribuire a unei suprafete de teren domnului Surdu George Andrei

PDF

73

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1 oct - 31 dec 2018

PDF

74

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare drum comunal DC132 Vaduri-Agarcia km1+000-7+000"

PDF

75

Asigurarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat

PDF

76

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului Scoala cu clasele I-IV Agîrcia

PDF

77

Retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite pentru construirea unei locuinte

PDF

78

Atribuirea a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe numitei Popa-Muraru Maria - Alexandra în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, modificată și completată

PDF

79

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat proprietatea unității administrativ-teritoriale în vederea închirierii

PDF

80

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din Blocul ANL Vaduri

PDF

81

Promovarea respectului față de persoanele care au calitatea de veteran de război și a valorilor familiale în Anul Centenarului

PDF

82

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a suprafeței de 8,70 m2 din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire la obiectivul „Rețea gaze naturale și branșament gaze naturale” (extindere), pe strada Dumitrițelor, localitatea Viișoara

PDF

83

Trecerea din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun  a unei construcții anexă înscrisă în cartea funciară nr. 50031 pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării

PDF

84

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare drum DC 132 Vaduri - Agîrcia Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

85

Asigurarea finanțării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare drum DC 132 Vaduri - Agîrcia Comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ”

PDF

86

Aprobarea concesionării directe a unei suprafețe de 358 mp teren aparținând domeniului privat al comunei și de dezmembrare a acestei suprafețe în două loturi

PDF

87

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

88

Organizarea si desfasurarea activitatii Öameni si locuri in An Centenar"

PDF

89

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Alexandru cel Bun"doameni Oatu Raluca Elena

PDF

90

Emiterea aqcordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 8 mp din domeniul public

PDF

91

Modificarea anexei 2 la Hotararea 20/25,03,2009 privind insusirea proiectului stemei comunei Alexandru cel Bun

PDF

92

Aprobarea asocierii comunei Alexandru cel Bun cu judetul Neamt in vederea realizarii unor lucrari de interes local si judetean

PDF

93

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

94

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

95

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 67,5mp din domeniul public

PDF

96

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 232,5mp din domeniul public

PDF

97

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular care se organizeaza in comuna in anul scolar 2019-2020

PDF

98

Stabilirea indemnizatiilor de conducere, salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual pentru anul 2019

PDF

99

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

100

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

101

Inchirierea prin licitatie a unui spatiu si a terenului aferent apartinand domeniului privat al comunei

PDF

102

Aprobarea documentatiei tehnico-economice, fara studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Ëxtindere LEA 0,4kV, pe strada Lalelelor"

PDF

103

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019

PDF

2017 Hotarari ale Consiliului Local 2017 Procese verbale de sedinta 2017 2016 Buget local 2016 Modificare CA Spitalul Bisericani Evaluare profesionala secretar comuna Demisie consilier local Hotarari ale Consiliului Local 2016 Procese verbale sedinte CL 2016 Dispozitie imputernicire salariati pentru aplicarea sanctiunilor  privind asigurarea obligatoeir a locuintelor Arhiva Organigrama 2015 Stat de functii 2015 2015 Predare amplasament muzeu MDRAP Modificarea bugetului local pe anul 2015 Hotarare executie aprilie 2015 Raport aprilie 2015 Raport specialitate aprilie 2015 Procese verbale sedinte CL 2015 Dispozitie organizare program audiente 2015 Raport situatie economica-sociala si de mediu pentru anul 2015 Hotarari Consiliului Local 2015 Hotarare stabilire taxe si impozite locale 2015 Hotarare privind implementarea proiectului “Retea de canalizare In comuna Alexandru cel Bun” prin masura 7.2 PNDR 2014-2020 2019 2018 Arhiva Hotarari ale Consiliului Local

Nr.

crt.

Denumire

TIP

1

Aprobarea utilizării excedentului anual inregistrat la sfarsitul anului 2019


PDF

2

Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investitie „Refacere punte metalica pe strada Salciei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt”

PDF

3

Aprobarea dezmembrarii unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei

PDF

4

Aprobarea Planului de lucrări de interes public care se vor realiza în anul 2020 de către beneficiarii drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă în folosul comunității

PDF

5

Aprobarea efectuării unui schimb de locuințe proprietatea comunei Alexandru cel Bun

PDF

6

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF

7

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public și de completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

8

Intocmirea și ținerea la zi a registrului agricol începând cu anul 2020

PDF

9

Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

10

Propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Alexandru Cel Bun, pentru anul 2019

PDF

11

Acordarea unor drepturi personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

12

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare strada Caișilor și strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

13

Aprobarea devizului general actualizat al lucrărilor rămase de executat
la obiectivul de investiție „Modernizare DC 132 DN 15 – Vaduri – Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

14

Aprobarea angajării de servicii juridice - asistare și reprezentare în instanță

PDF

15

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 2020

PDF

16

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic,
pentru obiectivul de investiție „Conductă distribuție gaze naturale preșiune redusă sat Vădurele, strada Făbricuței, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

17

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF

18

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Viforului din satul Bistrița

PDF

19

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Malici din satul Vădurele

PDF

20

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Caișilor din satul Bistrița

PDF

21

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Zarzărilor din satul Bistrița

PDF

22

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Crișului din satul Viișoara

PDF

23

Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

PDF

24

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Căprioarei și strada Brândușei
din satul Viișoara

PDF

25

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei în A.D.I. ”URBTRANS” să voteze pentru retragerea Comunei Dumbrava Roșie din asociație

PDF

26

Aprobarea unor reglementări pe plan local in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

PDF

27

Aprobarea efectuarii unui schimb de locuinte proprietatea comunei Alexandru cel Bun

PDF

28

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

29

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

30

Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena, de pe terenurile cu vegetatie forestiera, proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

31

Modificarea anexei la Hotararea nr. 98/28.12.2018, privind stabilirea indemnizatiilor de conducere si ale salariilor de baza, pentru persoanele salarizate din fondurile publice, modificata si completata

PDF

32

Acordarea unui mandat special, reprezentantului comunei, sa voteze pentru retragerea municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Aqua Neamt”

PDF

33

Completarea inventarului bunurilor, care apartin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a efectuarii unor alipiri de terenuri

PDF

34

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan, pe strada Iasomiei, din satul Bistrita

PDF

35

Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera, situate in afara fondului forestier national, pasuni comunale, proprietatea comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

36

Aprobarea utilizarii unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si de rectificare a bugetului local pe anul 2020

PDF

37

Aprobarea asocierii Comunei Alexandru cel Bun cu Judetul Neamt si de rectificare a bugetului local pentru anul 2020

PDF


38

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Vădurele și strada Paiului din satul Vădurele

PDF

39

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Mierlei din satul Vaduri

PDF

40

Atribuirea a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe numitei Maftei Alexandra în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, modificată și completată

PDF

41

Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

42

Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a masei lemnoase provenită din produse accidentale și tăieri de igienă de pe terenurile cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier național, pășuni comunale proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

43

Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice, agenților economici. celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț în baza Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002

PDF

44

Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2020

PDF

45

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan pe strada Tipografului din satul Viișoara

PDF

46

Aprobarea sumelor disponibile din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local și de rectificare a bugetului local pe anul 2020

PDF

47

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan și a rețelei de alimentare cu apă

pe strada Dumitrițelor din satul Viișoara

PDF

48

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Cireșului, sat Vaduri comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

49

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Luceafărului, sat Viisoara comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

50

Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

51

Aprobarea efectuării unui schimb de locuințe în cadrul Blocului A.N.L. Vaduri

PDF

52

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat

proprietatea unității administrativ-teritoriale în vederea închirierii

PDF

53

Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a predarii retelelor de distribuire a apei potabile catre CJ APASERV SA

PDF

54

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan, pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

55

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu apa, pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

56

Aprobarea contului de executie a bugetului local pentru anul financiar 2019

PDF

57

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

58

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea apă strada Pârâului, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun”

PDF

59

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

60

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

61

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public

PDF

62

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea re.elei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele, din satul Vădurele

PDF

63

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Prunului, din satul Vădurele

PDF

64

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Toporasilor, din satul Bistrita

PDF

65

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Coloniei, din satul Vaduri

PDF

66

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Liniei, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

67

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Rozelor, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

68

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa” strada Tipografului, sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun si de aprobare a unor documentatii tehnico-economice

PDF

69

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

70

Actualizarea datelor de identificare ale unui imobil proprietatea publică a comunei - păsune comunală Lunca Bistritei

PDF

71

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

72

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Zarzărilor, din satul Bistrita, în cadrul investitiei „Conductă distributie si bransamente gaze naturale presiune redusă din PE ” (extindere retea), strada Zarzărilor si strada Soimului, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

73

Diminuarea intravilanului comunei si însusirea noilor limite ale intravilanului propus pentru satele componente ale comunei, limite prevazute în proiectul Planului Urbanistic General al Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

74

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Liliacului, din satul Viisoara

PDF

75

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - teren în suprafata de 7.720 mp, din baza materiala a unitatilor de învatamânt preuniversitar - în vederea trecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al comunei si constituirea de loturi de teren pentru tineri destinate construirii de locuinte

PDF

76

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

77

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, de aprobare a organigramei, a numărului de personal si a statului de functii

PDF

78

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

79

Acordarea unui stimulent financiar unei persoane care a împlinit vârsta de 100 ani

PDF

80

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de organul fiscal local pentru anul fiscal 2021, precum si acordare a unor facilitati fiscale la plata obligatiilor bugetare aferente anului fiscal 2020

PDF

81

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Paiului, din satul Vădurele

PDF

82

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Pescărusului, din satul Vădurele

PDF

83

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele, din satul Vădurele

PDF

84

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Plopusor, din satul Bistrita

PDF

85

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă” strada Magnoliei, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun și de aprobare a unor documentații tehnico-economice

PDF

86

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pe strada Făbricuței din satul Vădurele

PDF

87

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Vădurele și strada Aurorei din satul Vădurele

PDF

88

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

89

Aprobarea prelungirii unui contract de concesiune pentru un imobil cu destinația de spațiu medical

PDF

90

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

91

Trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile cu destinația blocuri de locuințe și de aprobare a începerii procedurilor de vânzare a apartamentelor către chiriași

PDF

92

Concesionarea directă a unei suprafețe de teren către proprietarul construcțiilor edificate pe acesta

PDF

93

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public, al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Plopușor, din satul Bistrița

PDF


94

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Cireșului din satul Vaduri

PDF


95

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Profesorilor din satul Bistrița

PDF


96

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Punții din satul Bistrița

PDF


97

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor la investiția ”Punerea în siguranță subtraversare râu Bistrița cu conductă DN300 Piatra-Neamț – Bicaz, în zona Viișoara”

PDF


98

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea implementării/executării lucrărilor aferente proiectul de investiție ”Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică din zona rurală a județului Neamț, prin montarea de contoare inteligente și modernizarea LEA 0,4 kV UAT Alexandru cel Bun : localitatea Vădurele”

PDF


99

Aprobare a contului de execuție pe trimestrul I pentru anul financiar 2020

PDF


100

Aprobare a contului de execuție pe trimestrul II pentru anul financiar 2020

PDF


101

Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente ” Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023”

PDF


102

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Făbricuței din satul Vădurele

PDF


103

Acordarea unui ajutor de urgență

PDF


104

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

105

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

106

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

107

Alegerea presdintelui de sedinta

PDF

108

Alegerea viceprimarului comunei Alexandru cel Bun

PDF

109

Organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

ale Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

110

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului Scoala veche Vaduri, situat în intravilanul satului Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, format din teren si constructiile amplasate pe acesta

PDF

111

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Fabricutei, din satul Vadurele

PDF

112

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Fabricutei din satul Vadurele

PDF

113

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren, din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Fabricutei, din satul Vadurele

PDF

114

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, pe strada Caprioarei, din satul Viisoara

PDF

115

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Dumitritelor, din satul Viisoara

PDF

116

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Rozelor, din satul Viisoara

PDF

117

Modificarea datelor de identificare si a limitelor unui imobil înscris în cartea funciara si de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

118

Retragerea dreptului de folosinta asupra unui lot de teren atribuit pentru construirea unei locuinte, în temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

PDF

119

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Horei, din satul Bistrita

PDF

120

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe strada Rozelor, din satul Viisoara

PDF

121

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, în vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu energie electrica pe strada Petrodava, din satul Agârcia

PDF

122

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

123

Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt.

PDF

124

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Vaduri

PDF

125

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun

în Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

126

Desemnarea reprezentantului comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generală a Actionarilor de la Compania Judeteană ”Apa Serv” S.A.

PDF

127

Desemnarea reprezentantului comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. ”Troleibuzul” S.A.

PDF

128

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

PDF

129

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun

în Consiliul de Administratie al Liceului Particular nr.1 ”Aurora Ouatu”

PDF

130

Aprobarea transformării unui post din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional de catre un functionar public de executie

PDF

131

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular care se organizeaza în comuna Alexandru cel Bun, în anul scolar 2021 - 2022

PDF

2020