Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt e-Guvernare SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
hit counter
MONITORUL OFICIAL LOCAL

Nr.

crt.

Denumire

Tip

document

1

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in AGA ADI "Aqua Neamt"

PDF

2

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Extindere LEA 0,4kV pe strada Lalelelor"

PDF

3

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 8,2mp din domeniul public

PDF

4

Inchirierea directa a unor spatii de depozitare catre titularii contractelor de inchiriere a unor apartamente din blocul ANL Vaduri

PDF

5

Aprobarea schimbarii titularului unui contract de concesiune

PDF

6

Aprobarea modificarii unui contract de concesiune

PDF

7

Actualizarea componentei "Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice"

PDF

8

Aprobarea "Planului de lucrari de interes public care se vor realiza in anul 2019'

PDF

9

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 143,5 mp din domeniul public

PDF

10

Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG si RLU al comunei Alexandru cel Bun

PDF

11

Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice, agenților economici. celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, pentru gospodărirea comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată  prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002

PDF

12

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Refacere punte metalică pe strada Salciei, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

13

Constituirea echipei mobile care va acționa la nivel local în cazul semnalării unor cazuri de violență domestică

PDF

14

Scutirea la plata chiriei datorată de o familie care are în componență o persoană cu handicap grav pentru suprafețele locative cu destinația de locuință deținute în folosință, pe bază de contract de închiriere

PDF

15

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare strada Caișilor și strada Zarzărilor, Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

16

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale presiune redusă, comuna Alexandru cel Bun sat Bistrița, strada Zarzărilor, județul Neamț”

PDF

17

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale presiune redusă, comuna Alexandru cel Bun sat Bistrița, sat Vădurele, strada Făbricuței, județul Neamț”

PDF

18

Aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 132 Vaduri – Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț”

PDF

19

Actualizarea datelor de identificare a unui imobil și de modificare a unei hotărâri a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun

PDF

20

Aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru activitatea desfășurată în anul 2018

PDF

21

Scutirea la plata chiriei datorată de o familie reprezentată de o persoană cu handicap accentuat pentru suprafețele locative cu destinația de locuință deținute în folosință, pe bază de contract de închiriere

PDF

22

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

23

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada  1 aprilie 2019 – 30 iunie 2019

PDF

24

Modificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 20 din 25 martie 2009 privind însușirea  proiectului stemei comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț

PDF

25

Modificare și completare a Hotărârii nr. 44/31.05.2018 privind emiterea acordului pentru ocuparea temporară a suprafeței de 175,12 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire la obiectivul „Extindere rețea gaze naturale și branșament gaze naturale” pe strada Plopușor, localitatea Bistrița

PDF

26

Stabilirea situatiilor deosebite in care Primarul comunei poate acorda ajutoare de urgenta

PDF

27

Acceptarea unei donatii formata in trei loturi de teren in vederea amenajarii acestora ca drum public

PDF

28

Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte de inventar

PDF

29

Emiterea acordului CL al comunei Alexandru cel Bun in vederea montarii unei centrale termice din blocul ANL

PDF

30

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

31

Aprobarea angajarii de servicii juridice-asistare si reprezentare in instanta

PDF

32

Organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor aflate in domeniul public in anul 2019

PDF

33

Aprobarea demararii procedurilor de realizare a unor extinderi de retea de distributie a energiei electrice

PDF

34

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pentru anul 2019

PDF

35

Stabilirea cotelor de carburanti pentru autovehicolele din dotarea Primariei

PDF

36

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 2,87mp din domeniul public al comunei

PDF

37

Modificarea si completarea Hotararii nr.9/30.01.2019

PDF

38

Aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de

organul fiscal local pentru anul fiscal 2020

PDF

39

Aprobarea transformarii unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ca urmare a sustinerii examenului de promovare in clasă de catre doi functionari publici de executie

PDF

40

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 16,80 mp  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea + doua bransamente gaze naturale presiune redusa" (extindere), strada Dumitritelor,  sat Viisoara, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

41

Aprobarea contului de executie a bugetului local pentru anul financiar 2018

PDF

42

Avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

PDF

43

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare DC 132 DN15 - Vduri- Agarcia, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt" si de angajare a asigurarii din bugetul local a sumelor necesare cofinantarii in vederea realizarii obiectivului de investitie

PDF

44

Concesionarea directa a unei suprafetei de teren apartinand domeniului privat al comunei

PDF

45

Aprobarea participarii comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie electrica

PDF

46

Masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor

PDF

47

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1 iulie 2019 - 30 septembrie 2019

PDF

48

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt" derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) - etapa I

PDF

49

Transmiterea in folosinta gratuita Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani a cladirilor in care isi desfasoara activitatea si a terenului aferent acestora

PDF

50

Aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii - pentru obiectivul de investitie "Modernizare strada Secu din localitatea Vadurele si strada Satencei, din localitatea Scaricica, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamţ" si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei

PDF

51

Actualizarea componentei echipei mobile care va actiona la nivel local in cazul semnalarii unor cazuri de violenta domestica

PDF

52

Modificarea si completarea Hotararii nr. 47/29.06.2018 privind aprobarea inchirierii sau concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietatea comunei catre utilizatorii acestora, proprietari de constructii/apartamente

PDF

53

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului privind ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor pentru prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurare

PDF

54

Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, aferente "Programului pentru scoli al Romaniei"

PDF

55

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt", derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL)-etapa I

PDF

56

Aprobarea realizarii investitiei "Redimensionare si extindere conducta de gaze naturale presiune redusa sat Vadurele, strada Fabricutei, comuna Alexandru cel Bun, judet Neamt"

PDF

57

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

58

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a organigramei, numarului de personal, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Primariei comunei Alexandru cel Bun

PDF

59

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 13,80 m2  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea si bransament gaze naturale de presiune redusa din PE" (extindere), strada Duzilor, sat Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

60

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 65,60 m2  din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie "Retea si bransament gaze naturale de presiune redusa" (extindere), strada Perlei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

61

Aprobarea efectuarii unui schimb de locuinte in cadrul Blocului A.N.L. Vaduri

PDF

62

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

63

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

64

Modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ"

PDF

65

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 octombrie 2019 - 31 decembrie 2019

PDF

66

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie "Modernizare strada Caisilor si strada Zarzarilor, Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ" derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) -  etapa I  

PDF

67

Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitană Piatra Neamt"

PDF

68

Aprobarea cumpararii de catre comuna Alexandru cel Bun a unor suprafete de teren situate in intravilanul satului Vadurele pentru amenajarea unui canal pentru paraul Popeni

PDF

69

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din Blocul ANL Vaduri

PDF

70

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

71

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

72

Atribuirea a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte numitei Petrovschi Marius-Ilie in temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, modificata si completata

PDF

73

Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in A.D.I. "Urbtrans" pentru  respingerea cererii de majorare a tarifelor de calatorie formulata de operatorul de transport S.C. Troleibuzul S.A.

PDF

74

Aprobarea organigramei, numărului de personal si a statului de functii pentru

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

75

Acceptarea unei donatii formata dintr-un lot de teren in vederea amenajarii acestuia ca drum public

PDF

76

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 7,00 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Retea de distributie si bransament gaze naturale presiune redusa” (extindere), strada Murei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

77

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat proprietatea unitatii administrativ-teritoriale in vederea inchirierii

PDF

78

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 2,82 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Bransament gaze naturale presiune redusă din PE”, strada Libertatii, nr. 14, sat Vadurele, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

79

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019 si de insusire a unui acord de asociere incheiat intre Judetul Neamt si Comuna Alexandru cel Bun

PDF

80

Acordarea unor ajutoare de urgenta

PDF

81

Aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor

PDF

82

Modificarea si completarea Hotarârii nr. 55/29.11.2005 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

83

Actualizarea datelor de identificare ale unui drum public si de completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Alexandru cel Bun

PDF

84

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 11,40 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul de investitie „Retea + bransament gaze naturale presiune redusă din PE+OL” (extindere), strada Magnoliei, sat Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

85

Aprobarea ”Amenajamentului pajistilor de pe raza UAT Alexandru cel Bun, judetul Neamt”

PDF

86

Aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019

PDF

87

Asumarea raspunderii privind modalitatea de determinare a cantitatii de deseuri colectate in anul 2014 de catre S.C. ROZNOVSAL S.R.L. pe raza comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

88

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

89

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii lucrarilor de construire pentru extinderea retelei de alimentare cu gaz metan in satul Bistrita

PDF

90

Acordarea unui ajutor de urgenta

PDF

91

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2019

PDF

92

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular care se organizeaza in comuna Alexandru cel Bun in anul scolar 2020 - 2021

PDF

93

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Alexandru cel Bun si de aprobare a efectuarii unor alipiri de terenuri

PDF

94

Alegerea presedintelui de sedinta

PDF

95

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena de pe terenurile cu vegetatie forestiera proprietatea Comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt

PDF

Nr.

crt.

Denumire

Tip

document

1

Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatului permanent al Consiliului Local si aparatul de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun, pentru 2018

PDF

2

Modificarea si completarea Hotararii nr.85/29.11.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

PDF

3

Modificarea si completarea art.1 din Hotararea nr.108/11.12.2015, privind instituirea taxei speciale in cazul prestatiei de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali, fara contract de salubrizare

PDF

4

Acordarea unor scutiri la plata taxei speciale de salubritate datorata de contribuabilii persoane fizice in anul 2017

PDF

5

Aprobarea planului de lucrari de interes public, care se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

PDF

6

Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele fizice vor presta activitati in folosul comunitatii

PDF

7

Atribuirea suprafetei de 610 mp teren pentru construirea unei locuinte domnului Surdu George-Andrei, in temeiul Legii nr.15/09.01.2003

PDF

8

Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 2018

PDF

9

Modificarea si completarea actului constitutiv ADI “Aqua Neamt”

PDF

10

Aprobarea listei de repartizare apartamente bloc ANL Vaduri

PDF

11

Atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil

PDF

12

Aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a terenului din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

13

Aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

14

Aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018

PDF

15

Aprobarea modificarii si completarii unui contract de concesiune

PDF

16

Acordul Consiliului Local in vederea montarii de centrale termice individuale in blocul ANL

PDF

17

Aprobarea listei de repartizare a unor apartamente disponibile din blocul ANL

PDF

18

Aprobarea cofinantarii activitatilor dedicate "Zilei internationale a Poeziei"

PDF

19

Organizarea, administrarea si explatarea pajistilor aflate in domeniul public

PDF

20

Asocierea cu "Clubul de sah Bicazul" in vederea organizarii competiei de sah

PDF

21

Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte de inventar

PDF

22

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1.04-30.06.2018

PDF

23

Montarea unei centrale termice individuale pe gaze, pe cheltuiala proprie de catre unul dintre chiriasii apartamentelor din blocul ANL

PDF

24

Actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Alexandru cel Bun si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

PDF

25

Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de organul fiscal local si de stabilire a valorii acestora aplicabile in anul fiscal 2019

PDF

26

Aprobarea transformarii unui post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

PDF

27

Aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de furnizare a materialului lemnos pe picior, nr.21/03.01.2018, incheiat intre comuna Alexandru cel Bun si SC TRYFOREST SRL.

PDF

28

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

29

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

30

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

31

Aprobarea modificarii suprefetelor unor loturi de teren si de actualizare a limitelor nacestora, precum si de modificare a unor hotarari a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun

PDF

32

Aprobarea Organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale aparatului permanent al Consiliului Local si aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun

PDF

33

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

34

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun a constructiei “REMIZA PSI”, identificata prin numarul cadastral 53409-C2, pentru scoaterea din functiune in vederea demolarii

PDF

35

Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 788 mp teren apartinand domeniului privat al comunei, in doua loturi si de concesionarea suprafetei de 371 mp catre SC ECOFAST TERMO SRL

PDF

36

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 60,20 mp in vederea executarii lucrarilor de construire la obiectivul “Retea gaze naturale si bransament gaze naturale” pe strada Mecanicului, localitatea Vaduri

PDF

37

Aprobarea alipirii unor loturi de teren ce apartin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

38

Inaintarea propunerii de modificare si completare a deciziei nr.331/05.09.1991 si de emitere a unui titlu de proprietate

PDF

39

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului Serviciu de asistenta sociala si autoritate tutelara, organizat la nivelul Primariei comunei Alexandru cel Bun

PDF

40

Acordarea unui mandat special reprezentatntului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului cu privire la modificarea unor preturi si tarife

PDF

41

Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 6 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare a unei retele de energie electrica

PDF

42

Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 3 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii unor lucrari de reabilitare si modernizare a unei retele de energie electrica

PDF

43

Acceptarea unei donatii teren de categoria drum in vederea amenajarii unui drum public

PDF

44

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 175,12 mp in vederea executarii  lucrarilor de construire la obiectivul “Extindere retea gaze naturale si  bransament gaze naturale” pe strada Plopusor, localitatea Bistrita

PDF

45

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 39 mp si ocuparea definitiva a suprafetei de 1 mp din domeniul public

PDF

46

Aprobarea modificarii suprafetei unui lot de teren si de actualizarea  limitelor acestuia

PDF

47

Aprobarea inchirierii sau concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietatea comunei

PDF

48

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

49

Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

PDF

50

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unei suprafete de 800 mp din domeniul public

PDF

51

Aprobarea angajarii de servicii juridice-asistare si reprezentare in instanta

PDF

52

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 2018

PDF

53

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

PDF

54

Retragerea dreptului de folosinta asupra unui lot de teren atribuit pentru construirea unei locuinte

PDF

55

Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Alexandru cel Bun

PDF

56

Aprobarea participarii unui numar de 8 copii din comuna Alexandru cel Bun la proiectul organizat de Asociatia Culturala Sociala Economica Christiana

PDF

57

Aprobarea inventarului partial al unor bunuri care apartion domeniului privat al comunei

PDF

58

Atribuirea unui lot in suprafata de 500 mp pentru construirea unei locuinte doamnei Ursaru Elena

PDF

59

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament disponibil din blocul ANL Vaduri

PDF

60

Acceptarea unei donatii, teren de categoria de folosinta drum, in vederea amenajarii unui drum public

PDF

61

Validarea modificarilor aduse bugetului local pentru anul 2018 prin Dispozitia nr.135/2018, de catre Primarul comunei si de rectificarea acestuia

PDF

62

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 242mp din domeniul public al comunei

PDF

63

Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a masei lemnoase provenita din produse accidentale si taieri de igiena

PDF

64

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

65

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Vaduri

PDF

66

Emiterea acorudlui CL in vederea montarii unei centrale termice individuale pe gaz

PDF

67

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

68

Inregistrarea comunei in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor

PDF

69

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

70

Scutirea la plata chiriei datorata de familiile care au in componenta persoane cu handicap grav

PDF

71

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 20,4mp din domeniul public

PDF

72

Revocarea Hotararii 7/26,01,2018 si de atribuire a unei suprafete de teren domnului Surdu George Andrei

PDF

73

Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1 oct - 31 dec 2018

PDF

74

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare drum comunal DC132 Vaduri-Agarcia km1+000-7+000"

PDF

75

Asigurarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat

PDF

76

Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului Scoala cu clasele I-IV Agîrcia

PDF

77

Retragerea dreptului de folosinta asupra unor loturi de teren atribuite pentru construirea unei locuinte

PDF

78

Atribuirea a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe numitei Popa-Muraru Maria - Alexandra în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, modificată și completată

PDF

79

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din fondul locativ de stat proprietatea unității administrativ-teritoriale în vederea închirierii

PDF

80

Aprobarea listei de repartizare a unui apartament din Blocul ANL Vaduri

PDF

81

Promovarea respectului față de persoanele care au calitatea de veteran de război și a valorilor familiale în Anul Centenarului

PDF

82

Emiterea acordului pentru ocuparea temporară a suprafeței de 8,70 m2 din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în vederea executării lucrărilor de construire la obiectivul „Rețea gaze naturale și branșament gaze naturale” (extindere), pe strada Dumitrițelor, localitatea Viișoara

PDF

83

Trecerea din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun  a unei construcții anexă înscrisă în cartea funciară nr. 50031 pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării

PDF

84

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare drum DC 132 Vaduri - Agîrcia Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa I

PDF

85

Asigurarea finanțării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiție „Modernizare drum DC 132 Vaduri - Agîrcia Comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ”

PDF

86

Aprobarea concesionării directe a unei suprafețe de 358 mp teren aparținând domeniului privat al comunei și de dezmembrare a acestei suprafețe în două loturi

PDF

87

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

88

Organizarea si desfasurarea activitatii Öameni si locuri in An Centenar"

PDF

89

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Alexandru cel Bun"doameni Oatu Raluca Elena

PDF

90

Emiterea aqcordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 8 mp din domeniul public

PDF

91

Modificarea anexei 2 la Hotararea 20/25,03,2009 privind insusirea proiectului stemei comunei Alexandru cel Bun

PDF

92

Aprobarea asocierii comunei Alexandru cel Bun cu judetul Neamt in vederea realizarii unor lucrari de interes local si judetean

PDF

93

Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018

PDF

94

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

PDF

95

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 67,5mp din domeniul public

PDF

96

Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 232,5mp din domeniul public

PDF

97

Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular care se organizeaza in comuna in anul scolar 2019-2020

PDF

98

Stabilirea indemnizatiilor de conducere, salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual pentru anul 2019

PDF

99

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru cel Bun

PDF

100

Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

PDF

101

Inchirierea prin licitatie a unui spatiu si a terenului aferent apartinand domeniului privat al comunei

PDF

102

Aprobarea documentatiei tehnico-economice, fara studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Ëxtindere LEA 0,4kV, pe strada Lalelelor"

PDF

103

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019

PDF

2017 Hotarari ale Consiliului Local 2017 Procese verbale de sedinta 2017 2016 Buget local 2016 Modificare CA Spitalul Bisericani Evaluare profesionala secretar comuna Demisie consilier local Hotarari ale Consiliului Local 2016 Procese verbale sedinte CL 2016 Dispozitie imputernicire salariati pentru aplicarea sanctiunilor  privind asigurarea obligatoeir a locuintelor Arhiva Organigrama 2015 Stat de functii 2015 2015 Predare amplasament muzeu MDRAP Modificarea bugetului local pe anul 2015 Hotarare executie aprilie 2015 Raport aprilie 2015 Raport specialitate aprilie 2015 Procese verbale sedinte CL 2015 Dispozitie organizare program audiente 2015 Raport situatie economica-sociala si de mediu pentru anul 2015 Hotarari Consiliului Local 2015 Hotarare stabilire taxe si impozite locale 2015 Hotarare privind implementarea proiectului “Retea de canalizare In comuna Alxeandru cel Bun” prin masura 7.2 PNDR 2014-2020 2019 2018 Arhiva Hotarari ale Consiliului Local